Συνεργασία με Hillside Press

Στην προσπάθειά μας να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο για τους περιορισμούς που μπορεί να προκαλέσει η υφιστάμενη κατάσταση, συνεργαστήκαμε με την Hillside Press ELT και έχουμε στη διάθεσή μας την πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης BlinkUs ώστε να διασφαλίσουμε την αδιάκοπη λειτουργία του φροντιστηρίου. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας θα έχουν εξασφαλισμένο το 100% των διδακτικών ωρών της σχολικής χρονιάς χωρίς περιορισμούς στη διδακτέα ύλη.